APK

Waarom APK?
Om de veiligheid op de weg te bevorderen heeft de Nederlandse regering in 1985 de Algemene Periodieke Keuring, afgekort APK, in het leven geroepen.
De keuring is verplicht voor auto’s van 3 jaar en ouder en dient elk jaar herhaald te worden. In 1996 is de APK voor diesel uitgebreid met de roetmeting

Een motorvoertuig moet voor de APK aan de minimale veiligheidseisen voldoen. Dit is echter slechts een momentopname.
Alle keuringseisen zijn vermeld in een boekwerk dat ieder Apk-keuringstation in zijn bezit heeft. Iedere bevoegde keuringsmeester dient volgens deze richtlijnen te keuren zodat de keuringsuitslag uniform is.

Er moet echter wel vermeld worden dat de APK een minimale veiligheidskeuring is en niet wil zeggen dat u bijvoorbeeld een jaar lang zonder onderhoud en/of reparaties door zou kunnen blijven rijden. Er dient ondanks de APK wel onderhoud gepleegd te worden aan uw auto.

Kosten:
Auto benzine € 50,- incl btw, viergasmeting en afmelden bij RDW.